Zavedení marketingové strategie a vliv redesignu na eshop el-ka.cz

Autor práce: Kofroň, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci: Topolová, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zavedení marketingové strategie a vliv redesignu na eshop el-ka.cz
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce pojednává a řeší problematiku marketingové strategie a tvorby internetového obchodu. Teoretické poznatky zkoumané v práci jsou později prakticky aplikovány na značku spodního prádla El.Ka Underwear, která se tak stává ústředním motivem práce. V úvodu práce jsou stanoveny cíle a výzkumné otázky, které jsou po prezentaci všech realizovaných kroků v závěru práce vyhodnoceny a zodpovězeny. V úplném závěru práce autor shrnuje veškeré dopady na zkoumanou značku a vyvozuje závěry, které zpracováním práce získal. Veškeré vyhodnocení cílů a zodpovězení výzkumných otázek je podloženo získaními interními daty a detailně vyčísleno.
Klíčová slova: Podnikání; Komunikace; Internetový marketing; Internetový obchod; Marketing; Startup; Strategický marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zavedení marketingové strategie a vliv redesignu na eshop el-ka.cz
Překlad názvu: The implementation of the marketing strategy and the impact of redesign on the eshop el-ka.cz
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is dealing with issues of marketing strategy and building online shop. Theoretical knowledge are subsequently practically applied on underwear brand El.Ka Underwear, which becomes the central theme of the thesis. In thesis introduction main goals and research questions are set and afterwards evaluated and answered. Both based on realised steps by author. In final conclusion author summarizes all impacts on the brand and draw conclusions, which gained by processing this thesis. All results are substantiated by internal data and quantified in detail.
Klíčová slova: Communication; Marketing strategy; startup; eshop; Online marketing; entrepreneurship; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2015
Datum podání práce: 1. 1. 2016
Datum obhajoby: 13.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50995_xkofj01.pdf [5,54 MB]
Veřejná příloha13102_xkofj01.pdf [86,02 kB]
Oponentura47103_topolova.pdf [62,09 kB]
Hodnocení vedoucího50995_kubalm.pdf [61,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50995/podrobnosti