Politická informovanost a participace vysokoškolských studentů: případová studie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Politická informovanost a participace vysokoškolských studentů: případová studie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Autor práce:
Outlá, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Müller, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
My thesis deals with political awareness and participation of students of Faculty of International Relations, University of Economics in Prague. In theoretical part I dealt with models of democracy and the significance of political participation in these models. Afterwards I described political participation tools, especially voter turnout, its decline in Czech Republic and its consequences. In connection with voter turnout I dealt with election campaigns in Czech Republic, especially the negative campaigns, and with the role of mass media in politics. Theoretical part is followed by case study. Its aim is to discover and describe, if the students of Faculty of International Relations are interested in faculty affairs, if they are aware of political situation, if they take part in political participation and what are the factors that influence them the most in decision-making and in their long term political preferences.
Klíčová slova:
political participation; election campaign; voter turnout; democracy; political awareness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53875_xoutm00.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
45908_mullerk.pdf [64,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
53875_nemecj.pdf [64,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53875/podrobnosti