The subsidies of a village accounting in the case of village Velké Hamry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The subsidies of a village accounting in the case of village Velké Hamry
Překlad názvu:
Dotace v účetnictví obce na příkladu obce Velké Hamry
Autor práce:
Korotvičková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Svoboda, Michal
Osoba oponující práci:
Štancíková, Jana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Jak napovídá sám název, tato bakalářská práce se zabývá problematikou účtování dotací ve veřejném sektoru, konkrétně obcí. V teoretické části se nejprve seznámíme s charakteristikou obce, jejím vznikem a postavením ve veřejném sektoru. Dále se tato část věnuje financování obce, jejími možnými příjmy na fungování. Poslední kapitola teoretické části neboli účtování dotací už přímo souvisí s názvem práce a je velice důležité ji pochopit, protože na tuto kapitolu navazuje praktická část, ve které se řeší konkrétní reálné dotace.
Klíčová slova:
obce; veřejný sektor; účetnictví; financování; dotace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 5. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53119_xkorv15.pdf [881,27 kB]
Veřejná příloha:
13138_xkorv15.pdf [403,47 kB]
Oponentura:
44890_Štancíková.pdf [64,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
53119_xsvom33.pdf [58,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53119/podrobnosti