Ukázkový příklad vývoje Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ukázkový příklad vývoje Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC
Autor práce:
Draslar, Josef
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cíl práce: Hlavním cílem bakalářské práce je na praktickém příkladě ukázat vývoj Java SE aplikace dle návrhového vzoru MVC, aplikace je dále založená na JavaFX a OOP principech. Dílčím cílem, který přímo vede k dosažení cíle hlavního, je vysvětlit logiku návrhového vzoru MVC. Dále je cílem stručně charakterizovat jednotlivé základní varianty vzoru MVC dané jeho vývojem. Výstupy: Hlavním výstupem je slovně okomentovaný zdrojový kód (v programovacím jazyce Java) postavený na principech OOP a především vybrané variantě MVC. Dílčím výstupem je stručný popis tohoto návrhového vzoru a jeho základních variací. Přínosy bakalářské práce: Práce je koncipována jako příručka pro studenty kurzu softwarového inženýrství, hlavním přínosem je tedy zpracování návodu na vývoj Java SE aplikací dle vybrané varianty návrhového vzoru MVC. Již existující tutoriály jsou zpravidla nedostačující, mezi tutoriály se nachází značné nekonzistence v podobě různého pojmenování stejných věcí, či prosazení subjektivních názorů autora, a v anglickém jazyce. Struktura práce: Práce je rozdělená na dvě části, v části první se zaměřím na objasnění návrhového vzoru jako takového, v části druhé krok za krokem popíšu tvorbu Java SE MVC aplikace za použití knihovny JavaFX, od návrhu a specifikace požadavků, přes stručný popis použitých technologií, vzorů a konstrukcí, až po konečnou implementaci.
Klíčová slova:
Java SE; JavaFX; MVC; návrhový vzor; aplikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 5. 2015
Datum podání práce:
4. 5. 2016
Datum obhajoby:
20.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52914_xdraj24.pdf [2,94 MB]
Oponentura:
46456_pecinovr.pdf [168,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
52914_buchalc.pdf [183,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52914/podrobnosti