Plýtvání potravinami

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Plýtvání potravinami
Autor práce:
Arazim, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis looks into the complex issue of food waste and consists of a theoretical and practical part. The first part of the thesis aims at analyzing economic and political context of the food waste and also defining fundamental terms and legislation. It is followed by a description of the causes of food waste in all stages of the food chain and selected consequences of food waste. The main goal of the second part of the thesis is to demonstrate food waste in a real case of two Czech companies, which operate in food distribution. In this part of the thesis I have performed own qualitative research with representatives of the companies based on a structured questionnaire. In the conclusion, I have summarized main results of the research and made my own suggestions for solving this problem.
Klíčová slova:
Food loss; Food waste; Causes of food waste

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 4. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52635_xaral01.pdf [945,70 kB]
Oponentura:
46621_filipova.pdf [60,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
52635_zeman.pdf [60,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52635/podrobnosti