Plýtvání potravinami

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Plýtvání potravinami
Autor práce:
Arazim, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá komplexní problematikou plýtvání potravinami a obsahuje teoretickou a praktickou část. Cílem první části práce bylo komplexně a přehledně analyzovat ekonomické a politické souvislosti plýtvání potravinami, definovat základní pojmy a právní legislativu. Následně byly popsány příčiny plýtvání potravinami v jednotlivých fázích potravinového řetězce a vybrané důsledky plýtvání potravinami. Hlavním cílem druhé části práce byla demonstrace plýtvání potravinami na reálném příkladu dvou českých společností, které obě působí v oblasti distribuce potravin. V této části práce jsem provedl vlastní kvalitativní výzkum s představiteli společností na základě strukturovaného dotazníku. V závěru celé práce shrnuji výsledky práce a přidávám k nim některé vlastní návrhy řešení tohoto problému.
Klíčová slova:
Potravinový odpad; Plýtvání potravinami; Příčiny plýtvání potravinami; Potravinová ztráta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 4. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52635_xaral01.pdf [945,70 kB]
Oponentura:
46621_filipova.pdf [60,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
52635_zeman.pdf [60,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52635/podrobnosti