The role of technological change in income inequality in the United States

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The role of technological change in income inequality in the United States
Autor práce:
Deskoska, Elena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vlčková, Jana
Osoba oponující práci:
Žamberský, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis examines the impact of the technological change on the income inequality in the United States of America. This is done by integrating theoretical and analytical findings about the channels through which technological change affects income inequality.The research is based on century-long income inequality data sets. However, it prioritizes the study of the income inequality in the years between 1970s and 2010s, as this period marks the kick off of the IT technologies and the globalization in the USA. Furthermore it includes an analysis of the role of globalization on the income inequality in the USA. It also accounts for the rest of the inequality triggers that are resulting from the political and economic structure of the country. Lastly it gives a prediction about the future state of the U.S. labor market and wages given the impact of the technologies of the Fourth Industrial Revolution.
Klíčová slova:
U.S. Labour Market; Fourth Industrial Revolution; USA; Globalisation; Technological Change; Income Inequality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2015
Datum podání práce:
1. 5. 2016
Datum obhajoby:
02.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53997_xdese00.pdf [2,35 MB]
Oponentura:
46931_zamberp.pdf [64,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
53997_xnovj75.pdf [62,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53997/podrobnosti