Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Potenciál geolokačních her v cestovním ruchu

Autor práce: Vitámvásová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Osoba oponující práci: Netková, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Potenciál geolokačních her v cestovním ruchu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá satelitními navigačními systémy a potenciálem geolokačních her. Teoretická část je věnována GPS a jejím využitím, a také jiným satelitním navigačním systémům. Praktická část je zaměřena na různé geolokační hry, nejvíce však na českou hru Geofun, která je využívána některými městy v České republice a získala i několik ocenění.
Klíčová slova: geolokační hry; GPS; Geofun

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Potenciál geolokačních her v cestovním ruchu
Překlad názvu: The potencial of geolocation games in tourism
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is concerned with satellite navigation systems and with the potencial of geolocation games. The theoretical part focuses on GPS and its use and on other satellite navigation systems. The practical part focuses on different geolocation games, the most on the czech game Geofun, which is used by many cities in the Czech republic and got several awards.
Klíčová slova: Geofun; GPS; geolocation games

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 01.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53378_xvitk11.pdf [3,10 MB]
Veřejná příloha13192_xvitk11.pdf [297,00 kB]
Oponentura47043_netkova.pdf [61,50 kB]
Hodnocení vedoucího53378_vasko.pdf [60,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53378/podrobnosti