Strategická analýza organizace neziskové organizace Stará škola

Autor práce:
Ečerová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vávrová, Hana
Osoba oponující práci:
Mikan, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza organizace neziskové organizace Stará škola
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vypracovat strategickou analýzu neziskové organizace Stará škola, z.s.. V první, teoretické části se práce zaměřuje na charakteristiku neziskového sektoru a metodiku, která se pro provedení strategické analýzy využívá. V druhé části pak aplikuje tyto postupy na spolek Stará škola. K analýze makrookolí využívá PEST analýzu, v souvislosti s mikrookolím se zaměřuje především na analýzu konkurence, zákazníků či veřejnosti. Součástí práce je také finanční analýza, zaměřuje se také na modely BAMF a KAMF, které se v případě neziskových organizací často využívají. Na závěr se práce snaží zhodnotit celkové postavení spolku a vyvodit z něj příslušná doporučení.
Klíčová slova:
PEST analýza; Porterův model konkurenčních sil; Strategická analýza; ASNO; neziskové organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra strategie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza organizace neziskové organizace Stará škola
Překlad názvu:
Strategic analysis of NGO Stará škola
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this Masters thesis is the implementation of the strategic analysis on nongovernmental organization Stará škola, z.s. In first, theoretical part it focuses on the characteristics of the non-profit sector and the methodology used for the strategic analysis. The second part applies this methodology on the organization Stará škola. To analyze the macroenvironment it uses PEST analysis, in the context of microenvironment it focuses on the analysis of competitors, clients and public. This thesis also includes financial analysis, which also focuses on models BAMF and KAMF, which are often used in the context of NGOs. In conclusion, the thesis aims to evaluate the overall status of the organization and list some recommendations for the future.
Klíčová slova:
Strategic analysis; PEST analysis; Porter´s Five Forces model; ASNO; Non-governmental organisations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of strategy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 6. 2015

Datum podání práce:
10. 5. 2016

Datum obhajoby:
17.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53366_xecem00.pdf [1,24 MB]

Oponentura:
47557_mikan.pdf [499,49 kB]

Hodnocení vedoucího:
53366_hanina.pdf [80,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53366/podrobnosti