Strategická analýza organizace neziskové organizace Stará škola

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza organizace neziskové organizace Stará škola
Autor práce:
Ečerová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vávrová, Hana
Osoba oponující práci:
Mikan, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this Masters thesis is the implementation of the strategic analysis on nongovernmental organization Stará škola, z.s. In first, theoretical part it focuses on the characteristics of the non-profit sector and the methodology used for the strategic analysis. The second part applies this methodology on the organization Stará škola. To analyze the macroenvironment it uses PEST analysis, in the context of microenvironment it focuses on the analysis of competitors, clients and public. This thesis also includes financial analysis, which also focuses on models BAMF and KAMF, which are often used in the context of NGOs. In conclusion, the thesis aims to evaluate the overall status of the organization and list some recommendations for the future.
Klíčová slova:
Strategic analysis; PEST analysis; Porter´s Five Forces model; ASNO; Non-governmental organisations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 6. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2016
Datum obhajoby:
17.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53366_xecem00.pdf [1,24 MB]
Oponentura:
47557_mikan.pdf [499,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
53366_hanina.pdf [80,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53366/podrobnosti