Návrh na vylepšení komunikační strategie spol. Starbucks

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh na vylepšení komunikační strategie spol. Starbucks
Autor práce:
Hayova, Hanna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza komunikační strategie americké společností Starbucks Coffee, která působí na českém trhu již osm let. V teoretické části se zaměřím na jednotlivé druhy komerčních komunikací, zmíním o značce, vysvětlím jsem, co se skrývá pod pojmy image, identita značky a povědomí o značce a následně se zaměřím na dotazování jako metodu výzkumu trhu. Aplikační část bude zaměřená na společnost Starbucks, nejdříve povím o historii společností, její poslání a zásadech podnikání, provedu SWOT analýzu a konkurenční analýzu Starbucks Coffee na českém thru a provedu vlastní dotaznikové šetření, které je zaměřeno na vnímaní společnosti mladými pražany. Na závěr uvedu možná doporučení, které by pomohly Starbucks oslovit a ziskat více českých zákazníků.
Klíčová slova:
SWOT; Komerční komunikace; Dotazník; Starbucks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 6. 2015
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53237_xhayh00.pdf [1,18 MB]
Veřejná příloha:
13263_xhayh00.docx [26,25 kB]
Oponentura:
46566_prusa.pdf [61,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
53237_postler.pdf [65,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53237/podrobnosti