Czech Cultural Standards from Vietnamese Perspective in Study and Work Environment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Czech Cultural Standards from Vietnamese Perspective in Study and Work Environment
Autor práce:
Ba Nguyen, Nguyen
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This Bachelor Thesis is focused on the Czech cultural standards from the perspectives of both Vietnamese workers and students living in the Czech Republic. The Theoretical Part begins with defining culture, the cultural dimensions according to the two authors Geert Hofstede and Fons Trompenaars, and the cultural standards of Alexander Thomas. Then it describes possible problems and conflicts that may occur when different cultures clash. Lastly, information about both Vietnam and the Czech Republic was provided. This information consists of geography, economy, political system, history, customs, beliefs, and the people of each respective country. In the Practical Part, 24 respondents from work and study environments were selected to participate in qualitative interviews, where they provide answers to questions based on the previously mentioned cultural dimensions. The results from the interviews were analyzed to define the Czech cultural standards as observed by the Vietnamese workers and students. In the end 10 recommendations were listed to help Vietnamese people improve their interaction with their Czech peers.
Klíčová slova:
culture; Fons Trompenaars; cultural standards; Geert Hofstede; Vietnam; The Czech Republic; Alexander Thomas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 4. 2015
Datum podání práce:
28. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52661_xbann01.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
46224_prusa.pdf [65,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
52661_krez01.pdf [66,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52661/podrobnosti