Vietnamese-Czech and Czech-Vietnamese Cultural Standards in Business Negotiations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vietnamese-Czech and Czech-Vietnamese Cultural Standards in Business Negotiations
Autor práce:
Nguyenová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The primary focus of this bachelor thesis is to reveal cultural standards that exist in the eyes of Czechs who have had a working experience with the Vietnamese and in the eyes of Vietnamese who have had a working experience with Czechs. First the thesis starts off with a definition of culture alone cultural dimensions according to Geert Hofstede Fons Trompenaars and Edward T. Hall and lastly cultural standards according to Alexander Thomas are covered. The explanation of geographical and historical aspects which influenced the Czech culture and both geographical and historical aspects which influenced the Vietnamese culture is following. Furthermore the history of the Czech Vietnamese relations as well as the development of this relationship is described. Afterwards there is a description of the five Vietnamese cultural standards derived from the interviews conducted with the Czechs and three Czech cultural standards derived from interviews conducted with the Vietnamese. The thesis concludes with suggestions for smoother communication and interaction between people from the two different countries and cultures.
Klíčová slova:
Geert Hofstede; Fons Trompenaars; cultural standards; Czech ; culture; Alexander Thomas; Edward T. Hall; cultural dimensions; Vietnamese

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 7. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53717_xnguv18.pdf [647,93 kB]
Oponentura:
46227_prusa.pdf [65,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
53717_krez01.pdf [65,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53717/podrobnosti