Analýza klientov členského klubu Holmes Place Karlín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza klientov členského klubu Holmes Place Karlín
Překlad názvu:
Analýza klientů členského klubu Holmes Place Karlín
Autor práce:
Mihalusová, Romana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá profilem klientů členského klubu Holmes Place Karlín. Cílem je zanalyzovat členy klubu a najít profil typického klienta klubu. Práce je rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definované klíčové pojmy spojené s touto prací, jako například marketing, segmentace trhu či motivace. Praktická část předkládá informace o trhu fitness klubů ve světě a v České republice a představuje sledovaný klub Holmes Place Karlín. Poslední kapitoly zahrnují vlastní terénní šetření a představení získaných výsledků.
Klíčová slova:
segmentace trhu; marketing; typický klient; fitness klub

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51286_xmihr00.pdf [918,00 kB]
Oponentura:
46560_prusa.pdf [62,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
51286_postler.pdf [64,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51286/podrobnosti