Analýza klientov členského klubu Holmes Place Karlín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza klientov členského klubu Holmes Place Karlín
Autor práce:
Mihalusová, Romana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá profilom klientov členského klubu Holmes Place Karlín. Cieľom je analyzovanie členov klubu a nájsť profil typického klienta klubu. Práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú definované kľúčové pojmy spojené s touto prácou ako marketing, segmentácia trhu či motivácia. Praktická časť predkladá informácie o trhu fitness klubov vo svete a v Českej republike a predstavuje sledovaný klub Holmes Place Karlín. Posledné kapitoly zahrňujú vlastné terénne šetrenie a predstavenie získaných výsledkov.
Klíčová slova:
typický klient; segmentácia trhu; marketing; fitness klub

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51286_xmihr00.pdf [918,00 kB]
Oponentura:
46560_prusa.pdf [62,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
51286_postler.pdf [64,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51286/podrobnosti