Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh
Autor práce:
Chalupská, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Pšenička, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje metodám vstupu na zahraniční trhy, následně se zaměřuje na vstup vybrané firmy na švédský trh. První kapitola je věnována teoretickému základu metod vstupů na zahraniční trh. Druhá kapitola je soustředěna na švédský trh, jakožto na trh, na který vstoupila vybraná firma. Hlavní část této kapitoly je však věnována deskripci a analýze švédského podnikatelského prostředí, k tomu jsou využity dva reporty: report Doing Business a Global Competitivness Report. Třetí kapitola popisuje vstup vybrané firmy na švédský trh, čtvrtá kapitola pak hodnotí úspěšnost tohoto vstupu. Práce si klade za cíl analyzovat příčiny a metody vstupu firem na zahraniční trhy a expanzi jako takovou, zhodnotit švédský trh z pohledu české vstupující firmy a v závěru analyzovat míru úspěšnosti expanze vybrané společnosti na švédský trh.
Klíčová slova:
Metody vstupu na zahraniční trh; Švédské podnikatelské prostředí; Švédský trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2014
Datum podání práce:
30. 11. 2015
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48381_xchan01.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
46840_Pšenička.pdf [32,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
48381_xboli01.pdf [61,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48381/podrobnosti