Zdravotně postižený účastník cestovního ruchu v ubytovacím zařízení kategorie hotel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zdravotně postižený účastník cestovního ruchu v ubytovacím zařízení kategorie hotel
Autor práce:
Jechová, Karolína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jenčková, Jiřina
Osoba oponující práci:
Treml, Lukáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá situací zdravotně postižených hostů v ubytovacím zařízení kategorie hotel. Teoretická část se zaměřuje na problematiku postižení, konkrétně definuje pojem postižení, druhy, míry a příčiny postižení. Dále jsou zprostředkovány statistické údaje o osobách se zdravotním postižením v České republice. V další části je vysvětleno, jak se chovat a jak komunikovat s danými osobami. Poslední část teorie je věnována technickým požadavkům ubytovacího zařízení, především se zabývá speciálními instalacemi a vybavením, které umožňují pobyt v hotelu i zdravotně postiženým osobám. Cílem dílčího výzkumu je zjistit cestovní zvyklosti osob s postižením, jestli tyto osoby vůbec cestují a využívají hotelu, s kým cestují a jak se cítí tito lidé v roli hosta hotelu, jak je hotel pro ně vybaven a jaké mají zkušenosti s chováním personálu. Názory prvně dotazovaných jsou porovnávány s odpověďmi zaměstnanců hotelu, kteří posuzují připravenost hotelu a osobní přístup k těmto osobám. Nakonec jsou zmíněné způsoby vzdělávání v této oblasti.
Klíčová slova:
zdravotně postižená osoba ; ubytovací zařízení kategorie hotel; technické požadavky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 5. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53113_xjeck00.pdf [1,34 MB]
Veřejná příloha:
13379_xjeck00.docx [22,66 kB]
Oponentura:
48531_Treml.pdf [117,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
53113_jenj01.pdf [62,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53113/podrobnosti