The Effects of Online and Offline Marketing on Consumer Behavior in the UAE Telecommunication Industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Effects of Online and Offline Marketing on Consumer Behavior in the UAE Telecommunication Industry
Překlad názvu:
Vplyvy online a offline marketing na spotřebitelské chování v telekomunikačním průmyslu Spojených arabských emirátech
Autor práce:
Makovská, Simona
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Cook, Gina
Osoba oponující práci:
Lhotáková, Markéta
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá dopadem online a offline marketingu. Tyto vplivy jsou zkoumány v podmínkách Spojených arabských emirátů a telekomunikačního průmyslu. Cílem této práce je identifikovat dopady online a offline marketingových nástrojů na chování spotřebitelů v SAE telekomunikačním průmyslu. Hlavní přidanou hodnotu práce je přináší primární výzkum, který byl proveden na vzorke 100 respondentů, kteří žijí ve Spojených arabských emirátech. Výsledky ukazují na rostoucí význam online marketingových nástrojů a zdůrazňují význam synergických efektů implementace online a offline marketingových nástrojů.
Klíčová slova:
chování spotřebitele; telekomunikační průmysl; Spojené arabské emiráty; Online marketing; Offline marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2016
Datum obhajoby:
09.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55445_xmaks00.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
46814_lhom01.pdf [325,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
55445_cook.pdf [387,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55445/podrobnosti