Systémový přístup k agilním metodikám vývoje software

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systémový přístup k agilním metodikám vývoje software
Autor práce:
Urban, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mildeová, Stanislava
Osoba oponující práci:
Konečný , Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused to researching agile methodologies of software development using a systems approach. This thesis has two main objectives. The first objective is the description and analysis of agile methodologies using a systems approach with respect to the project conducted in this thesis. The second and primary objective is selection of the appropriate agile methodology for student's project in a bank institution following analysis methodologies within which the application is developed for the needs of the Human Resources Department. Partial objective of this to compare the current approach applied to the development of the result of the selection of methodologies.
Klíčová slova:
Lean; extreme programming; SCRUM; systems approach; agile methodologies; Kanban

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56220_xurbd00.pdf [3,03 MB]
Oponentura:
46171_Konečný .pdf [419,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
56220_mildeova.pdf [437,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56220/podrobnosti