Politický marketing a analýza komunální kampaně hnutí ANO 2011

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Politický marketing a analýza komunální kampaně hnutí ANO 2011
Autor práce:
Peruth, Milan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Říha, David
Osoba oponující práci:
Dudová, Ilona
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis theoretically describes the concept of political marketing and marketing mix in political marketing. It also focuses on the players on the political market and describes the electoral system of municipal elections. In the practical part is an approach to the municipal elections in 2014 in Rakovník as well as an analysis of marketing strategy of the movement ANO 2011. The target of the analysis is to evaluate the success of the movement ANO 2011 in these municipal elections and to find recommendations that would lead to a better election result.
Klíčová slova:
political marketing; municipal elections; movement ANO 2011

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 5. 2016
Datum podání práce:
5. 5. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57562_xperm30.pdf [2,85 MB]
Oponentura:
47162_Dudová.pdf [658,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
57562_xrihd900.pdf [60,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57562/podrobnosti