Strategic analysis of Czech Airlines

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategic analysis of Czech Airlines
Překlad názvu:
Strategic Analysis of the Czech Airlines
Autor práce:
Moiseeva, Polina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kubíček, Aleš
Osoba oponující práci:
Štamfestová, Petra
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem "Strategická analýza ČSA", který zcela analyzuje současnou situaci v rámci společnosti. To představuje teoretický základ pro takovou analýzu a následně nabízí situační analýzu, která zahrnuje analýzu vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a návrhy na zlepšení. Práce obsahuje SWOT analýzu kompletní firmy a nabízí zavedení rámce pěti sil Portera. Práce obsahuje také doporučení a návrhy pro konkurenční strategie.
Klíčová slova:
Czech Airlines; Strategická analýza; SWOT analýza; analýza vnějšího a vnitřního prostředí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2016
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57038_xmoip00.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
46447_xstap29.pdf [431,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
57038_xkuba09.pdf [381,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57038/podrobnosti