Strategic analysis of Czech Airlines

Autor práce: Moiseeva, Polina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Osoba oponující práci: Štamfestová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategic analysis of Czech Airlines
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis called Strategic Analysis of Czech Airlines which completely analyses current situation within the company. It presents theoretical base for such an analysis and subsequently offers situational analysis, which includes the analysis of external environment, internal environment and suggestions for improvement. The thesis includes a complete companys SWOT analysis and offers the applying of Porters five forces framework. The thesis also includes recommendations and suggestions for the competitive strategy.
Klíčová slova: Internal and external environment; Strategic Analysis ; Czech Airlines; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2016
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce57038_xmoip00.pdf [1,44 MB]
Oponentura46447_xstap29.pdf [431,72 kB]
Hodnocení vedoucího57038_xkuba09.pdf [381,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57038/podrobnosti