Foreign direct investment in the Czech Republic and the effect of fiscal and monetary policy.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Foreign direct investment in the Czech Republic and the effect of fiscal and monetary policy.
Překlad názvu:
Foreign direct investment in the Czech Republic and the effects of fiscal and monetary policy.
Autor práce:
Otieno, Gregory
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pavelka, Tomáš
Osoba oponující práci:
Finardi, Savina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis set out to analyze the trend of inward Foreign direct investment (FDI) flow into the Czech Republic and find out the main factors that attract Foreign direct investment into the Czech Republic. It also looked into the effects of monetary and fiscal policies of Czech Republic on FDI. The methodology used include factor analysis using examples, correlation analysis and regression analysis which came up with an equation relating FDI to interest rate. As for the important factor that influence FDI inflow, the thesis came to the conclusion that there is not a single factor on its own that determines the inflow of FDI into the Czech economy rather a collection of factors. These factors include: skilled workforce; reliable infrastructure; cost competitiveness; high education level and the strategic location in that order of importance. Finally, recommendations are suggested to policy makers in the Czech Republic.
Klíčová slova:
fiscal policy; monetary Policy; Foreign Direct Investment; czech Republic; multinational Enterprises

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2015
Datum podání práce:
9. 5. 2016
Datum obhajoby:
01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56821_xotig00.pdf [528,78 kB]
Veřejná příloha:
13618_xotig00.pdf [19,95 kB]
Veřejná příloha:
13619_xotig00.pdf [28,02 kB]
Veřejná příloha:
13620_xotig00.pdf [126,29 kB]
Oponentura:
47578_xfins00.pdf [241,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
56821_pavelkat.pdf [391,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56821/podrobnosti