Proces výběru a implementace ERP systému distribuční firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proces výběru a implementace ERP systému distribuční firmy
Autor práce:
Gregůrek, Tadeáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lorenc, Miroslav
Osoba oponující práci:
Martínez, Felipe
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje problematiku volby podnikového ERP systému z pohledu společnosti zabývající se distribucí materiálů světelné reklamy. Teoretická část zpracovává pojmy z prostředí podnikových systémů, aktuální trendy ERP systémů, alternativní řešení výstavby podnikových systémů a také rizika, která mohou nastat v tomto procesu. Vysvětluje také metody vícekriteriálního rozhodování, pro jejich použití v nadcházející části. Praktická část je zaměřena na popis distribuční společnosti, aktuální ERP systém, který společnost používá a parametry, které musí stávající a nový systém splňovat. Primárním cílem druhé části práce je pojednání o aktuálních podnikových systémech na trhu a vyhodnocení aktuální nabídky z hlediska vhodnosti daného systému pro společnost Dencop Lighting pomocí rozhodovací matice. Pro tuto část je použita metodika analýzy. Sekundárním cílem je stanovení rizik, které mohou nastat při procesu změny ERP systému.
Klíčová slova:
ERP systémy; distribuční společnost; volba ERP systémů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2016
Datum podání práce:
31. 7. 2016
Datum obhajoby:
06.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56175_xgret07.pdf [3,39 MB]
Oponentura:
47146_xmarf901.pdf [433,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
56175_lorencm.pdf [390,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56175/podrobnosti