Proces výběru a implementace ERP systému distribuční firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proces výběru a implementace ERP systému distribuční firmy
Autor práce:
Gregůrek, Tadeáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lorenc, Miroslav
Osoba oponující práci:
Martínez, Felipe
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the choice of ERP system from the perspective of companies engaged in the distribution of lighting signs. The theoretical part covers the concepts of ERP systems, current trends in ERP systems, different versions of these systems and the risks that may arise in this process. The practical part is focused on describing the distribution company, current ERP system that the company uses and the parameters that existing and new system have to comply. The primary aim of this thesis is to evaluate current ERP system offer on the market and to recommend the best suitable system for Dencop Lighting through decision matrix. For this part, methodology of analysis is used. The secondary aim is to asses risks that may arise in the process of changing ERP system.
Klíčová slova:
ERP systems; distributor; choice of ERP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2016
Datum podání práce:
31. 7. 2016
Datum obhajoby:
06.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56175_xgret07.pdf [3,39 MB]
Oponentura:
47146_xmarf901.pdf [433,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
56175_lorencm.pdf [390,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56175/podrobnosti