Genderové rozdíly: Nerovné příležitosti žen ve vrcholových pozicích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Genderové rozdíly: Nerovné příležitosti žen ve vrcholových pozicích
Autor práce:
Kratochvílová, Alice
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chytilová, Helena
Osoba oponující práci:
Čermáková, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the rate of discrimination that women face in top management positions. Theoretical part focuses on the determination of basic theory, gender role, defining discrimination and it's measuring. It also outlines the various theoretical perspectives of discrimination. The thesis also considers the connection between discrimination and related factors which influence the wage. Practical part is focused on the verification of outlined hypothesis. The verification was done through survey. Results confirm the hypothesis that the women face discrimination in the labor market. The 48% of women in top management positions are confronted with discrimination. The outcome of the research also found out that the women's discrimination affects their gross monthly wages. All results are in line with theories outlined in the thesis such as Becker (1957) or Haveman (2012).
Klíčová slova:
Unemployment; Straight Opportunities; Wage Differences between Men and Women; Top Management; Gender Role; Discrimination; Gender

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2016
Datum podání práce:
26. 5. 2016
Datum obhajoby:
17.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57025_xkraa46.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
47771_kaderk.pdf [398,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
57025_chyh01.pdf [159,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57025/podrobnosti