Spolky a neziskový sektor v Československu 1945 - 1948 (1951)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spolky a neziskový sektor v Československu 1945 - 1948 (1951)
Autor práce:
Kasíková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jančík, Drahomír
Osoba oponující práci:
Krameš, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis describes the non-profit sector in Czechoslovakia in 1945 - 1951 period. In this pivotal period, the independent non-profit organizations were partly revived during the post-war reconstruction, but they have been gradually limited by the state pressure, aiming to achieve their ultimate liquidation. This study examines the causes and transformation tools of the NGO sector until its abolition, as well as their subordination to direct government oversight. This work views the topic especially in terms of financial and managerial aspects of the organizations during this period. Due to the fact that this is an unexplored issue, the theoretical knowledge related to the topic is presented first, and the terminology and legislative developments of this type of organization are subsequently clarified. The practical part uses the example of three socially oriented associations: YMCA, Czechoslovak Red Cross and Charita (Caritas), their specific economic issues and the examples of contemporary management.
Klíčová slova:
NGO sector 1945 - 1951; associations; postwar economy; Associations Act 1867; Voluntary Organizations Act 1951; the management of non-profit organizations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2015
Datum podání práce:
15. 6. 2016
Datum obhajoby:
14.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55451_xkasj17.pdf [3,11 MB]
Oponentura:
48794_krames.pdf [431,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
55451_jancikd.pdf [99,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55451/podrobnosti