Rovné příležitosti mužů a žen se zaměřením na trh práce ve Švédsku a České republice v letech 2004 - 2014

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rovné příležitosti mužů a žen se zaměřením na trh práce ve Švédsku a České republice v letech 2004 - 2014
Autor práce:
Součková, Sabina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ševčíková, Michaela
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis is concerned with the issue of equal opportunities for men and women on the labour market. The aim of this thesis is to evaluate the position of women on the labour market in Sweden and Czech republic in the years 2004-2014. In the theoretical part there are defined basic terms related to the concept of equal opportunities. Tools for promoting gender equality are introduced in form legislative framework, institutional assurance and financial support in the European Union. The empirical part is focused on the comparative analysis of the position of women on the labour market by basic statistic indicator differentiated by gender. Attention is given to the gender segregation on the labour market and the gender pay gap. In the last chapter are formulated measures to improve the situation of women on the czech labour market. This thesis refers to inequality positions of women on the labour market which can be overcome by changing of gender stereotypes, support the balance between work and family, flexible forms of work or formulation of family policy
Klíčová slova:
gender pay gap; gender segregation; labour market; equal opportunities; Sweden; Czech republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 3. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2016
Datum obhajoby:
15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56942_xsous06.pdf [2,28 MB]
Oponentura:
47853_xszal03.pdf [401,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
56942_sevm03.pdf [210,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56942/podrobnosti