Stimulace poptávky versus stimulace nabídky: daňové reformy v USA ve druhé polovině dvacátého století

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Stimulace poptávky versus stimulace nabídky: daňové reformy v USA ve druhé polovině dvacátého století
Autor práce:
Jirásek, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Strejček, Ivo
Osoba oponující práci:
Zeman, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to compare the Reagan tax reforms in the US in the 80s with the Kennedy-Johnson tax policy from the 60s. Tax policy is a key tool to influence the economic situation in a country. The topic of tax reform is particularly timely in connection with the United States presidential elections. The thesis responds to criticism of Hillary Clinton and of economic policy of R. W. Reagan. Stimulation of demand in the 1960s and stimulation of supply in the 80s (both stimuli conducted mainly through the reduction of tax rates) provide similar results. In the period after the reforms GDP grows and unemployment decreases. On the contrary, we can see a reduction in the amount of collected funds in the period shortly after the reforms that in the long term returns to its original value and continues to grow. The thesis therefore brings important recognition of the positive impact of tax cuts on macroeconomic aggregates and of the long term increase of tax revenue to the state budget.
Klíčová slova:
Taxes; Tax Reform; Federal Income Tax; Lyndon Baines Johnson; Ronald Wilson Reagan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56823_xjirv00.pdf [1,24 MB]
Oponentura:
47837_xzemm35.pdf [216,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
56823_xstri00.pdf [210,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56823/podrobnosti