Purchasing Power Parity - Theory and Practice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Purchasing Power Parity - Theory and Practice
Autor práce:
Bukat, Michał Aleksander
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci:
Taušer, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis explains the theory of purchasing power parity and related concepts. It shows differences in prices and wages all around the globe and gives theoretical explanation of existing disparities. The goal is to find out how prices differ in reality, where costs of living are the highest or the lowest and what makes some products more or less expensive in different countries. In order to answer the questions the thesis deals with, the variety of sources was used, starting from economics textbooks, academic journals, literature reviews, the Economist website, a study of UBS 'Prices and Earnings', International Monetary Fund database and others.
Klíčová slova:
Law of one price; Purchasing power; Exchange rates determination

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2016
Datum obhajoby:
06.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53015_bukm02.pdf [1,20 MB]
Veřejná příloha:
13721_bukm02.pdf [487,18 kB]
Oponentura:
48031_tauser.pdf [65,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
53015_zamberp.pdf [63,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53015/podrobnosti