Financing Political Parties in Germany – the Case of Political Foundations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financing Political Parties in Germany – the Case of Political Foundations
Autor práce:
Paul, Sebastian
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Ondráčka, David
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis analyzes the current German political situation in terms of party financing. In particular, the special role that political foundations play in this connection and what influence they have on German political parties, decision makers and German politics in general, shall be examined. Political foundations are playing an important role in party financing and some of them are even operating internationally. Exactly what role they play is still not well known by the German public and many reports related to this topic do not exist. One of the main concerns of the thesis will consequently be on corruption and lobbying in the German political system.
Klíčová slova:
Party Financing; Germany; Political Foundations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54596_paus00.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
48358_ondd02.pdf [88,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
54596_vymetal.pdf [67,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54596/podrobnosti