Automotive industry as a factor of regional competitiveness in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Automotive industry as a factor of regional competitiveness in the Czech Republic
Autor práce:
Rejka, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pělucha, Martin
Osoba oponující práci:
Květoň, Viktor
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The automotive industry is one of the most important industries in the Czech Republic. This diploma thesis identifies its main characteristics and assesses its impact on regional competitiveness. The hypothesis tested in the practical section of this thesis is that suppliers producing high value-added products contribute to regional competitiveness more than suppliers of simple products. A review of relevant theories provides a sound reasoning to support this hypothesis. An analysis of available data from the Czech Republic, however, leads to a rejection of this hypothesis as the results from the practical part signalise that in the Czech Republic the impact of suppliers of simple products is higher than the impact of high value-added suppliers.
Klíčová slova:
automotive industry; regional competitiveness; global production networks; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2015
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
20.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54295_xrejm00.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
48286_kvev01.pdf [757,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
54295_pelucham.pdf [403,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54295/podrobnosti