Společenská odpovědnost firem a CSR reportování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Společenská odpovědnost firem a CSR reportování
Autor práce:
Bahachenka, Alina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Džbánková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Šumpíková, Markéta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of this bachelor thesis is to analyze the level of CSR reporting in Czech Republic and to provide theoretical background of social accounting process. The bachelor's thesis consists of two parts. Theoretical part of the thesis describes social accounting and methods of its application to enterprise's practices and summarizes theoretical background of corporate social responsibility. The second (practical) part of the thesis is devoted to the analysis of 20 important firms' CSR reports. The outcome of this work allows the assessment of the current level of CSR reporting in Czech Republic
Klíčová slova:
social accounting; CSR reporting; corporate social responsibility; stakeholders

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
16. 5. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56402_xbaha01.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
48476_sumpik.pdf [489,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
56402_dzbank.pdf [332,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56402/podrobnosti