Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání
Autor práce:
Benešová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Maaytová, Alena
Osoba oponující práci:
Finardi, Savina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na lidský kapitál a investice do něj. Cílem je stanovení očekávané míry návratnosti investice do vysokoškolského vzdělání na vzorku studentů ekonomických škol v Praze. Práce analyzuje náklady, výnosy související s vysokoškolským vzděláním a existující metody výpočtu míry návratnosti.
Klíčová slova:
lidský kapitál; vysokoškolské vzdělání; financování vysokých škol; očekávané výdělky; míra návratnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2016
Datum obhajoby:
16.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56509_xbenv21.pdf [1,32 MB]
Veřejná příloha:
13901_xbenv21.pdf [1,32 MB]
Oponentura:
47010_xfins00.pdf [186,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
56509_maaytova.pdf [234,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56509/podrobnosti