Suverénní entity - financování, kreditní riziko a rating

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Suverénní entity - financování, kreditní riziko a rating
Autor práce:
Navrátil, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci:
Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The echoes of Eurozone debt crisis brought into question the sovereign risk of advanced economies. Understanding factors that influence this risk is key to avoid similar crisis of public debt financing in the future. The main aim of this thesis is to identify which factors influence sovereign entity financing and how the problems of public debt financing arise. This is reached through analysis of debt crisis development and its causes in the GIPS economies.
Klíčová slova:
Eurozone; sovereign rating; public debt; fiscal sustainability; GIPS; debt crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 11. 2015
Datum podání práce:
6. 6. 2016
Datum obhajoby:
20.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55669_xnavj14.pdf [1,39 MB]
Oponentura:
48586_xgevk00.pdf [140,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
55669_blahova.pdf [206,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55669/podrobnosti