Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization

Autor práce: Zusková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Osoba oponující práci: Černá, Iveta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Non-profit organizations are an integral part of the Czech economy and important partner for the government. In today's economic environment, NGOs face increasing competition not only from other similar institutions, but also from for-profit oriented companies. They are, therefore, forced to adopt entrepreneurial marketing techniques in order to succeed in the market. The aim of this Master Thesis is to analyze the non-governmental, non-profit organization INEX-SDA including its marketing strategies, to interpret the results based on marketing theory and to suggest possible improvements that could lead to better public awareness of the chosen organization.
Klíčová slova: Non-profit organization; Non-governmental organization; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 30.08.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54606_xzusm00.pdf [2,47 MB]
Oponentura48627_cernai.pdf [64,49 kB]
Hodnocení vedoucího54606_cook.pdf [206,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54606/podrobnosti