Analýza marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA

Název práce: Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization
Autor(ka) práce: Zusková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Non-profit organizations are an integral part of the Czech economy and important partner for the government. In today's economic environment, NGOs face increasing competition not only from other similar institutions, but also from for-profit oriented companies. They are, therefore, forced to adopt entrepreneurial marketing techniques in order to succeed in the market. The aim of this Master Thesis is to analyze the non-governmental, non-profit organization INEX-SDA including its marketing strategies, to interpret the results based on marketing theory and to suggest possible improvements that could lead to better public awareness of the chosen organization.
Klíčová slova: Non-profit organization; Non-governmental organization; Marketing
Název práce: Analýza marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA
Autor(ka) práce: Zusková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Neziskové organizace jsou nedílnou součástí české ekonomiky a důležitým partnerem vlády. V dnešním ekonomickém prostředí čelí rostoucí konkurenci nejen ze strany dalších podobných institucí, ale rovněž ze strany firem orientovaných na zisk. Pokud chtějí na trhu uspět, jsou nuceni využívat podnikatelských marketingových nástrojů. Cílem následující diplomové práce je analyzovat marketingové strategie nevládní neziskové organizace INEX-SDA, interpretovat výsledky na základě marketingových teorií a navrhnout možná zlepšení, která povedou k vyššímu povědomí veřejnosti o vybrané organizaci.
Klíčová slova: Nezisková organizace; Nevládní organizace; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 8. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: