Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization

Thesis title: Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization
Author: Zusková, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Cook, Gina
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: English
Abstract:
Non-profit organizations are an integral part of the Czech economy and important partner for the government. In today's economic environment, NGOs face increasing competition not only from other similar institutions, but also from for-profit oriented companies. They are, therefore, forced to adopt entrepreneurial marketing techniques in order to succeed in the market. The aim of this Master Thesis is to analyze the non-governmental, non-profit organization INEX-SDA including its marketing strategies, to interpret the results based on marketing theory and to suggest possible improvements that could lead to better public awareness of the chosen organization.
Keywords: Non-profit organization; Non-governmental organization; Marketing
Thesis title: Analýza marketingových aktivit neziskové organizace INEX-SDA
Author: Zusková, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Cook, Gina
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: English
Abstract:
Neziskové organizace jsou nedílnou součástí české ekonomiky a důležitým partnerem vlády. V dnešním ekonomickém prostředí čelí rostoucí konkurenci nejen ze strany dalších podobných institucí, ale rovněž ze strany firem orientovaných na zisk. Pokud chtějí na trhu uspět, jsou nuceni využívat podnikatelských marketingových nástrojů. Cílem následující diplomové práce je analyzovat marketingové strategie nevládní neziskové organizace INEX-SDA, interpretovat výsledky na základě marketingových teorií a navrhnout možná zlepšení, která povedou k vyššímu povědomí veřejnosti o vybrané organizaci.
Keywords: Nezisková organizace; Nevládní organizace; Marketing

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 10. 2015
Date of submission: 15. 5. 2016
Date of defense: 30. 8. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54606/podrobnosti

Files for download

    Last update: