Ekonomická analýza vlivu extrémních výkyvů počasí na provoz a návratnost investic malých vodních elektráren v ČR v letech 2000-2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická analýza vlivu extrémních výkyvů počasí na provoz a návratnost investic malých vodních elektráren v ČR v letech 2000-2015
Autor práce:
Pavlík, Vladimír
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Macháč, Jan
Osoba oponující práci:
Louda, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Investice do malých vodních elektráren je i dnes ekonomicky velmi výhodná. Vzhledem k evropským a státním dotacím je doba návratnosti investice do MVE mnohdy poloviční, než jakou garantuje stát, resp. Energetický regulační úřad. Zde dochází k určité asymetrii informací mezi státem jakožto subjektem poskytujícím dotaci a provozovatelem MVE. Potenciál těchto zařízení není vyčerpán, ale v současné době se čím dál více hovoří o riziku extrémních hydrologických výkyvů způsobených vlivem povodní, nebo vlivem extrémního sucha. Tyto výkyvy mohou nepříznivě ovlivnit návratnost investice. Cílem práce je zjistit, do jaké míry hydrologické extrémy návratnost investice ovlivní...
Klíčová slova:
hydrologická rizika; malá vodní elektrárna; návratnost investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2016
Datum obhajoby:
12.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56880_xpavv23.pdf [1,36 MB]
Oponentura:
49150_louj01.pdf [544,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
56880_xmacj00.pdf [410,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56880/podrobnosti