Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století
Autor práce:
Vágó, Ádám
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Málek, Jiří
Osoba oponující práci:
Hoffman, Andrej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je Kreditní swapy a CDO a jejich využití ve finančním prostředí 21. století. Cílem práce je prozkoumat fungování trhu s těmito kreditními instrumenty, přiblížit způsob obchodování s nimi, představit rozmanité možnosti jejich využívání, ale také upozornit na negativní důsledky, které mohou být s nimi spojeny, nejsou-li využívány s dostatečnou obezřetností a opatrností. Praktická část diplomové práce se zabývá současnou situací na trhu kreditních derivátů s důrazem na výše zmíněné instrumenty. Klíčovou součástí práce je i zkoumání role CDS a CDO v globální finanční krize z roku 2008, a to především skrze rozbor případu společnosti AIG.
Klíčová slova:
CDO; Globální krize; AIG; CDS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 10. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2016
Datum obhajoby:
13.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54843_xvaga00.pdf [2,02 MB]
Veřejná příloha:
14195_xvaga00.pdf [2,01 MB]
Oponentura:
49467_xhofa06.pdf [285,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
54843_malek.pdf [426,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54843/podrobnosti