Hledat
Pokročilé hledání

Sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji, případová studie domova pro seniory v Bechyni

Autor práce: Kalousek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Osoba oponující práci: Prudká, Šárka
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Kalousek, Petr
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra regionálních studií [cs]
Department of Regional Studies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji, případová studie domova pro seniory v Bechyni [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Social services and their availability in South Bohemian region, case study of home for elderly in Bechyně [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Financování; Sociální služby; Domov pro seniory; Kapacita služeb [cs]
Financing; Social services; Home for elderly; Capacity of services [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem diplomové práce je zmapovat pobytové sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji a zhodnotit jejich dostupnost. Pozornost je věnována domovům pro seniory, které nabízejí komplexní sociální služby pro seniory. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a východiska péče o seniory v rámci sociálního zabezpečení. Dále je zmapováno financování českých domovů pro seniory a porovnáno s vybranými formami financování sociální péče ve Švýcarsku, Německu a Rakousku. V praktické části je analyzována dostupnost domovů pro seniory v Jihočeském kraji na úrovni okresů a obcí s rozšířenou působností. V případové studii je provedeno srovnání nákladů, kapacity lůžek a kvality péče nově vybudovaného Domova pro seniory v Bechyni nahrazující zrušený menší domov pro seniory ve stejném městě. Pomocí terénního výzkumu jsou vyhodnoceny dopady na klienty, kteří byli do nového domova v Bechyni přestěhováni ze zrušeného Domova pro seniory v Tučapech. [cs]
Aim of this master thesis is to map social housing services for elderly citizens in South Bohemian Region and assess its affordability availability. It focuses on senior houses offering complex social services for senior citizens. In theoretical part are defined essential concepts and bases of care for senior citizens in social security framework. It continues with characterisation of homes for elderly' funding and compared with system of social care funding in Switzerland, Germany and Austria. In practical part is analyzed affordability availability of homes for elderly in South Bohemian Region on level of districts or municipalities with extended authority. In case study there is a comparative analysis of costs, bed capacity and quality of care in newly constructed Home for elderly in Bechyně and former Home for elderly which was closed and replaced. Effects on clients transferred from former home for elderly in Tučapy to new home for elderly in Bechyně are evaluated with data from field research. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Kouřilová, Jana
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Prudká, Šárka
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:25.06.2015
Datum poslední editace záznamu:13.09.2016 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 12.09.2016
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce53562_xkalp00.pdf [ 1,41 MB ]
Oponentura49274_prus01.pdf [ 607,40 kB ]
Hodnocení vedoucího53562_kourilov.pdf [ 405,88 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/53562/podrobnosti