Sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji, případová studie domova pro seniory v Bechyni

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální služby pro seniory v Jihočeském kraji, případová studie domova pro seniory v Bechyni
Autor práce:
Kalousek, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kouřilová, Jana
Osoba oponující práci:
Prudká, Šárka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Aim of this master thesis is to map social housing services for elderly citizens in South Bohemian Region and assess its affordability availability. It focuses on senior houses offering complex social services for senior citizens. In theoretical part are defined essential concepts and bases of care for senior citizens in social security framework. It continues with characterisation of homes for elderly' funding and compared with system of social care funding in Switzerland, Germany and Austria. In practical part is analyzed affordability availability of homes for elderly in South Bohemian Region on level of districts or municipalities with extended authority. In case study there is a comparative analysis of costs, bed capacity and quality of care in newly constructed Home for elderly in Bechyně and former Home for elderly which was closed and replaced. Effects on clients transferred from former home for elderly in Tučapy to new home for elderly in Bechyně are evaluated with data from field research.
Klíčová slova:
Financing; Social services; Home for elderly; Capacity of services

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2015
Datum podání práce:
21. 12. 2015
Datum obhajoby:
12.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53562_xkalp00.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
49274_prus01.pdf [607,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
53562_kourilov.pdf [405,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53562/podrobnosti