Systém financování zdravotní péče v ČR od roku 1989 do roku 2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systém financování zdravotní péče v ČR od roku 1989 do roku 2015
Autor práce:
Brečková, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Lukášová, Tereza
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis follows up funding Czech health system from 1989 to 2015. The goal is to provide comprehensive survey of funding Czech health system. The evolution of health system is described in the teoretical part. It is focused on the transformation of health system in 1989 followed by comparsion selected concepts published over the years. The practical part is focused on current system status. The emphasis is placed on comparsion of private and public expenditures and even within the each healthcare field. The conclusion contains analysis confirming significant predominance public expenditures on health system, but there is noticeable rising ratio of private expenditures.
Klíčová slova:
health care reform; health systems financing; health system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
14.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56721_xbrel16.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
49268_xszal03.pdf [406,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
56721_xlukt04.pdf [248,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56721/podrobnosti