Trvale udržitelný rozvoj a postkonfliktní rekonstrukce. Případová studie: válka v Kosovu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trvale udržitelný rozvoj a postkonfliktní rekonstrukce. Případová studie: válka v Kosovu
Autor práce:
Straková, Zlata
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Master thesis connects a concept of sustainable development and post-conflict reconstruction and uses this connection to analyze post-conflict reconstruction after Kosovo war in 1998 - 1999. The situation is analyzed in four dimensions - economic, social, political and environmental and the thesis examines how much importance is given to the different dimensions. The dimensions are analyzed according to different stages of post-conflict reconstruction. The conclusion of the analysis is that the environmental dimension was given less importance than the others and the development was not sustainable.
Klíčová slova:
sustainable development; post-conflict reconstruction; war in Kosovo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 1. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
23.08.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50921_xstrz10.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
44018_dubskyz.pdf [64,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
50921_drulakr.pdf [65,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50921/podrobnosti