Business plan – Utilizing the appeal of contact with farm animals as a source of sustainable business in the tourism industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan – Utilizing the appeal of contact with farm animals as a source of sustainable business in the tourism industry
Autor práce:
Kružliak, Ľubomír
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to develop a sustainable and realistic business plan for the development of a tourist attraction based around the contact between visitors and farm animals. The thesis consists of the evaluation of tourism and agrotourism in Slovakia and in the region of Liptov, followed by the secondary research on agrotourism attractions. The selection of target groups, followed by primary market research and its evaluation, analysis of strategic partners and location, as well as the operations, marketing, and financials are presented in this thesis. The data presented prove that the business idea of creating a tourist attraction featuring farm animals is a viable tourist platform to build a business upon. The contingencies and risks are also analyzed resulting in a complete and viable business plan.
Klíčová slova:
attraction; business plan; Agrotourism; Liptov; animals; Slovakia; tourism; farm

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 4. 2016
Datum podání práce:
20. 8. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57226_krul01.pdf [3,05 MB]
Oponentura:
49388_xmarj83.pdf [808,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
57226_lukesm.pdf [49,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57226/podrobnosti