Influence of commodity costs on the price of FMCG products

Autor práce: Baituyakova, Danagul
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci: Machek, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Influence of commodity costs on the price of FMCG products
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of this thesis is to provide a reader with a comprehensive outlook on the cost-pricing process in a real FMCG company. Firstly, the thesis concentrates on the theoretical background of cost methodologies and pricing strategies from a perspective of a private firm. Secondly, the thesis presents a tool, which calculates the reflection of the change in the commodity cost on the shelf price of a good. Thirdly, statistical testing is applied in order to identify if the model could correlate with reality based on historical data. In this part the thesis discusses the limitations of the model and gives more real life examples of how the price is set, besides the commodity influence. Thanks to it, a reader will be able to draw conclusions from the given information and deeper understand the complexity of the FMCG market industry.
Klíčová slova: commodities; P value testing; costing methodologies; pricing strategies; C-P Model; shelf price; FMCG

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 30. 8. 2016
Datum obhajoby: 08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce51802_xbaid01.pdf [2,93 MB]
Oponentura49318_maco01.pdf [480,15 kB]
Hodnocení vedoucího51802_tylll.pdf [401,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51802/podrobnosti