Analýza světového trhu elektronické zábavy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza světového trhu elektronické zábavy
Autor práce:
Lebduška, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci:
Gullová, Soňa
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Main objective of this thesis is to introduce the video game market, with the focus on console market, to professional economic public. Secondary objective is to reveal best marketing strategy on this market, map current trends and predict future economical development of video game industry. The first part of the thesis focuses on the history of entertainment market from late 19th century to 2000s to bring complex portrait of the market. Second part is focused on contemporary situation on the market and the competition. I analysed marketing mix of three biggest players on the console market: Sony, Nintendo and Microsoft. The analysis revealed the crutial parts of succesful marketing mix: technological advanced product, research and development, clear close and immediate communication with customers, importance of following consumer trends (mainly social gaming) and worldwide market presence. Contribution of this thesis, apart from achieving two set objectives, is bringing insight of the market to local small game developers who can benefit from it and become more competitive.
Klíčová slova:
Analysis; Consoles; Marketing; Video; Game

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2014
Datum podání práce:
1. 9. 2015
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49140_xlebm07.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
48932_gullova.pdf [61,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
49140_zamykalo.pdf [61,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49140/podrobnosti