Analýza světového trhu elektronické zábavy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza světového trhu elektronické zábavy
Autor práce:
Lebduška, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci:
Gullová, Soňa
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je seznámit odbornou ekonomickou veřejnost s trhem videoher, zejména pak domácích konzolí, a jeho specifiky. Sekundárním cílem bylo odhalit nejúčinnější marketingovou strategii, zmapovat současné trendy a predikovat budoucí. Pro seznámení s problematikou byla vypracována zevrubná historie trhu, mapující jej od jeho počátků v zábavním průmyslu devatenáctého století do současnosti. Pro odhalení efektivních marketingových strategií jsem zvolil komparační analýzu marketingových mixů třech největších hráčů konzolového trhu: firem Sony, Microsoft a Nintendo. Z analýzy vyplynuly jako nejdůležitější faktory úspěchu důraz na technickou vyspělost produktu, důsledná komunikace se zákazníky a včasná reakce na současné spotřebitelské trendy, mezi kterými vyčnívá zejména social gaming, tedy propojení hraní se sociálními sítěmi a reálnými lidmi, přáteli. Přínosem této práce kromě funkce příručky pro úvod do problematiky je tedy také insight pro začínající firmy, které z ní mohou čerpat při tvorbě strategie.
Klíčová slova:
Hry; Videohry; Marketing; Analýza; Konzole

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2014
Datum podání práce:
1. 9. 2015
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49140_xlebm07.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
48932_gullova.pdf [61,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
49140_zamykalo.pdf [61,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49140/podrobnosti