Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu
Autor práce:
Velemínský, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Vít, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá agilním vývojem webových aplikací na platformě ASP.NET. Hlavním cílem práce bylo vytvoření metodiky MMSP - ASP.NET MVC jakožto úpravy metodiky MMSP, přizpůsobené vývoji ve frameworku ASP.NET MVC. Práce zahrnuje především definice nových a úpravu stávajících objektů metodiky. V rámci textu byly postupně popsány čtyři nově vzniklé Role (např. Databázový specialista), které zodpovídají za vývoj aplikace. Bylo definováno či modifikováno několik Úloh (např. Návrh databáze) a Pracovních produktů (např. Datový model), za které nové Role zodpovídají. Všechny přidané objekty byly poté do metodiky integrovány úpravou jejího Životního cyklu. Práce byla v první části obecně zaměřena na vývoj webových aplikací, definování jejich specifik a analýzu možností využití agilního vývoje. Byla představena metodika MMSP a ověřena její vhodnost pro plánované rozšíření. Dále byl představen samotný framework ASP.NET MVC, jeho architektura a základní charakteristiky. Následuje samotná úprava metodiky, která byla navíc v poslední kapitole ověřena na příkladu vývoje aplikace pro správu databáze antropologického oddělení Národního muzea v Praze.
Klíčová slova:
Model View Controller (MVC); webová aplikace; Metodika pro malé softwarové projekty (MMSP); ASP.NET MVC 5

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 3. 2016
Datum podání práce:
7. 12. 2016
Datum obhajoby:
01.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57178_xvelf00.pdf [2,29 MB]
Veřejná příloha:
14462_xvelf00.zip [7,25 MB]
Veřejná příloha:
14464_xvelf00.zip [5,07 MB]
Oponentura:
49932_Vít.pdf [185,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
57178_buchalc.pdf [181,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57178/podrobnosti