Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Autor práce:
Zikmund, Marian
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci:
Suchan, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this thesis is to design and develop a framework for building modern single- page application in the JavaScript programming language and describe this approach to development. The work also contains the documentation for a more comfortable use and customization. The content is divided into eight chapters. The introduction is followed by the retrieval of information resources, including the specifics of the JavaScript programming language and explanation of the formation of single-page application. The description of the basic principles of their functioning, motivation and justification, when and why this approach is appropriate is also included. The work is primarily focused on the issue of single-page application, for which the use of the JavaScript programming language is crucial. For this reason, this work provides a whole chapter about this programming language, also including a description of its history and role in the context of others. Below are the common characteristics of single-page applications frameworks, built on top of the library ReactJS, whose formation is engaged in the following chapter. The developed framework also contains the user guide. The practical outcome of this work is an open source framework for creating serverless single-page applications, which is due to its architecture and documentation appropriately adaptable.
Klíčová slova:
ReactJS; single page; application; javascript

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 1. 2016
Datum podání práce:
7. 12. 2016
Datum obhajoby:
24.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55782_xzigm03.pdf [2,26 MB]
Veřejná příloha:
14550_xzigm03.zip [1,10 MB]
Oponentura:
46357_Suchan.pdf [143,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
55782_pecinovr.pdf [707,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55782/podrobnosti