Analýza vybraných výzev při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika a návrh dílčí optimalizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vybraných výzev při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika a návrh dílčí optimalizace
Autor práce:
Kudelová, Jarmila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Staroba, Jaromír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Master´s Thesis deals with the exportation of fast-moving consumer goods from Mexico. The theoretical part explains the concept of FMCG and describes the steps that should generally be followed when exporting FMCG from Mexico. Furthermore, the elements related to maritime transportation are described, because this type of transport of exporting from this country is used most often. Within the specific case of Corona, detailed logistics structure of the export process is displayed. By analysing its operation, the main challenges associated with carriers used for the export are identified and ultimately partial solutions that should be implemented to minimize the occurrence of problematic points are suggested.
Klíčová slova:
Mexico; brewing industry; export; Maritime transportation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 1. 2016
Datum podání práce:
1. 12. 2016
Datum obhajoby:
31.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55857_xkudj18.pdf [1,61 MB]
Oponentura:
50452_Staroba.pdf [283,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
55857_xkolp25.pdf [38,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55857/podrobnosti