Analýza trhu PR agentur v ČR v letech 2013-2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza trhu PR agentur v ČR v letech 2013-2015
Autor práce:
Jakubcová, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Loužek, Marek
Osoba oponující práci:
Křítková, Soňa
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje trh public relations v České republice mezi lety 2013 až 2015 na základě dostupných dat. Data pocházejí z oborového průzkumu pro Asociaci PR agentur a z účetních uzávěrek vybraných agentur. Hlavní hypotéza je, že tržní struktura na českém trhu PR agentur je monopolistická konkurence, protože je zde nehomogenní produkt, velké množství agentur, žádné vstupní bariéry a agentury nemají tržní moc. Hypotézu jsem testovala vypočtením koncentračního koeficientu a Herfindahl Hirschmanova indexu. Obě metody potvrdily hlavní hypotézu o monopolistické konkurenci na tomto trhu. Práce obsahuje také žebříček TOP 10 PR agentur na českém trhu dle obratů. Z něj vyplývá, že největší agenturou byla v roce 2013 Bison & Rose a v letech 2014 a 2015 AMI Communications. Na základě komparace změn v příjmech agentur sdružených v rámci APRA a cen za jejich služby mohu konstatovat, že mezi lety 2013 až 2015 došlo k 18% růstu příjmů agentur, což bylo způsobeno větším množstvím zakázek a nikoliv zvyšováním cen.
Klíčová slova:
APRA; Public relations; tržní podíl; PR agentury; Income fee; Asociace Public Relations Agentur; tržní koncentrace; analýza trhu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2016
Datum podání práce:
15. 12. 2016
Datum obhajoby:
01.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57077_xjakk03.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
50641_qkris02.pdf [321,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
57077_louzek.pdf [401,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57077/podrobnosti