Analýza vlivu sociální politiky na porodnost v jednotlivých krajích ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu sociální politiky na porodnost v jednotlivých krajích ČR
Autor práce:
Dvořák, Josef
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Melzochová, Jitka
Osoba oponující práci:
Babin, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Thesis is focused on relationship between fertility rate and tools of state support. The goal is to reveal relationship between these two factors. Partial goal is to discover specific effects of tools of state support in specific regions of Czech republic. I have aimed on research at national level and also specific regions between years 1993-2014. In order to find these relationships I used method that compares differences in development of the fertility rate. After that, I set up regression model solved by method called fixed effects. For specific regions analysis was used OLS method. Model was able to explain more than 80 % of variability. This results can be used for predicting of citizens behavior, when some changes in family allowances occurs. Main finding is, that most motivating tools are parenting allowances and child benefits.
Klíčová slova:
family policy; fertility; social policy; regression model; Czech Republic; benefits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2016
Datum podání práce:
24. 5. 2016
Datum obhajoby:
07.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55013_xdvoj74.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
50511_babin.pdf [406,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
55013_xmelj14.pdf [505,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55013/podrobnosti