Analýza vývoje cen nemovitostí v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje cen nemovitostí v České republice
Autor práce:
Hamouzová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Arltová, Markéta
Osoba oponující práci:
Blatná, Dagmar
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyze the development of the prices of real estate in the Czech Republic. The thesis is divided into three main parts. The first one deals with the theoretical introduction to valuation of the real estate. Moreover, the thesis presents the current development of the prices of real estate on the Czech market. The last part focuses on co-integration analysis, within which an ADL model is created. This model serves as a base for an error correction model, which describes short-term as well as long-term relations within the time series. The explanatory variables are gross domestic product, consumer price index, the amount of finished apartments, interest rate of mortgage loans, common rate of unemployment, and average gross monthly income. It is the one-equation model which describes the relation among the already mentioned explanatory variables and the HPI index. analysis of the development of the prices of real estate
Klíčová slova:
real property valuation; HPI index; ADL model; ADF test; co-integration analysis; EC model; real estate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2016
Datum podání práce:
1. 1. 2017
Datum obhajoby:
01.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56569_xhamm15.pdf [2,24 MB]
Oponentura:
50561_blatna.pdf [253,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
56569_arltova.pdf [221,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56569/podrobnosti