Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU
Autor práce:
Lupačová, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Helman, Karel
Osoba oponující práci:
Arltová, Markéta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on analyzing time series of municipal waste production and time series of municipal waste recycling rate in EU during the period from 1995 to 2015. Data are from public Eurostat database. The objective of the thesis is to examine development of time series of production of municipal waste in EU. Another aim of thesis is to estimate whether at least 50 % of municipal waste will be recycled by 2020.
Klíčová slova:
municipal waste; recycling rate of municipal waste; analysis of time series; times series

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2016
Datum podání práce:
9. 1. 2018
Datum obhajoby:
01.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56247_xlupk00.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
50620_arltova.pdf [342,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
56247_helmank.pdf [188,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56247/podrobnosti