Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU
Autor práce:
Lupačová, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Helman, Karel
Osoba oponující práci:
Arltová, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad produkce komunálního odpadu a měr recyklace v zemích EU v letech 1995–2015. Data byla získána z veřejné databáze Eurostatu. Cílem této bakalářské práce je získání základních informací o produkci komunálního odpadu a o míře recyklace v jednotlivých členských zemích Evropské Unie. Dalším cílem práce je odhadnout, zda bude do roku 2020 recyklováno minimálně 50 % z celkové produkce komunálního odpadu.
Klíčová slova:
časové řady; analýza časových řad; komunální odpad; míra recyklace komunálního odpadu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2016
Datum podání práce:
9. 1. 2018
Datum obhajoby:
01.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56247_xlupk00.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
50620_arltova.pdf [342,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
56247_helmank.pdf [188,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56247/podrobnosti