Vyhodnocení ekonomického přínosu z pronájmu čerpací stanice pod franchisingovou smlouvou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vyhodnocení ekonomického přínosu z pronájmu čerpací stanice pod franchisingovou smlouvou
Autor práce:
Švechovič, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Fuchs, Jan
Osoba oponující práci:
Cimler, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the evaluation of economic benefit of renting a filling station. The aim was to determine whether the business in this area is profitable or not. The theoretical part summarizes the business under a franchise agreement and petroleum sector in the Czech Republic. The practical part describes the selected filling station, as well as conditions of the franchise contract and finally evaluates the economic aspect from the rent of the filling station.
Klíčová slova:
fuels; franchise agreement; filling station

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 11. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54639_xsvet07.pdf [1,19 MB]
Oponentura:
51778_cimler.pdf [62,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
54639_fucj01.pdf [59,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54639/podrobnosti