Strategická analýza firmy pro kofinancování projektu z OP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza firmy pro kofinancování projektu z OP
Autor práce:
Sedlák, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci:
Kincl, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce je zpracování strategické analýzy firmy za účelem získání finanční podpory z operačního programu ICT a sdílené služby. Ke strategické analýze firmy je v hrubých obrysech doplněna studie proveditelnosti projektu pro potřeby operačního programu. Úvodní část obsahuje popis jednotlivých částí strategické analýzy, studie proveditelnosti a systému čerpání z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, určený převážně pro malé a střední podniky. Samotná strategická analýza pak obsahuje PESTLE analýzu, metodu „4C“, analýzu odvětví, Porterův model 5 sil, interní analýzu, identifikaci klíčových příležitostí a hrozeb a silných a slabých stránek pro SWOT analýzu.
Klíčová slova:
strategická analýza; projekt; MSP; studie proveditelnosti; operační program

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 1. 2012
Datum podání práce:
22. 12. 2018
Datum obhajoby:
15.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35397_xsedm46.pdf [1,86 MB]
Oponentura:
59849_kincl.pdf [223,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
35397_dvorakji.pdf [158,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35397/podrobnosti